Taxateur

Taxatie

Een taxatie is een objectieve waardebepaling van onroerend goed. Meestal is een taxatie nodig voor de aanvraag van een hypotheek, in verband met aankoop, herfinanciering, scheiding of overlijden.

De geldverstrekker kan aan de hand van het taxatierapport beoordelen of een hypothecaire lening al dan niet verantwoord verstrekt kan worden op basis van het aangekochte of te herfinancieren woning.

KOK Makelaars is beëdigd taxateur

Wij leveren verschillende taxatierapporten:

  • Een gevalideerd rapport (NWWI of Taxateurs Unie)
  • NVM Rapport
  • Waardebepaling

Indien u bezwaar wilt maken tegen de WOZ-waarde van uw woning (in verband met overlijden of de jaarlijkse aanslag), heeft u een taxatierapport nodig. Wij werken samen met WOZ – consultants, naar aanleiding van een taxatie door ons uitgevoerd, kunnen zij een bezwaar procedure starten.